Betaal geen rente aan de Belastingdienst: doe aangifte of vraag voorlopige aanslag aan!

Voor particulieren en vennootschappen waarbij boekjaren gelijk lopen met kalenderjaren is het van belang om tijdig aangifte te doen of een voorlopige aanslag aan te vragen om belastingrente te voorkomen. Voor de vennootschapsbelasting is dit 8% en voor de inkomstenbelasting is dit 4%.  Indien u een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2018 met dagtekening  vóór … Verder lezen

Excessief lenen bij eigen vennootschap in de ban?!

Het wetsvoorstel over excessief lenen bij de eigen BV is in consultatie gegaan. Op basis van dit voorstel zou vanaf 1 januari 2022 belasting betaald moeten worden over schulden boven de € 500.000 aan de eigen BV. Schulden ten behoeve van de eigen woning worden uitgezonderd. Het uiteindelijke wetsvoorstel kan nog afwijken, maar we lichten … Verder lezen

DGA met minderheidsbelang: voorkom premies werknemersverzekeringen!

Het Hof Den Haag oordeelde onlangs dat een DGA met een minderheidsbelang geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is. De DGA was in dienstbetrekking bij zijn holding en niet bij de groepsmaatschappij volgens het hof. Geen dienstbetrekking betekent ook geen premies werknemersverzekeringen. De staatssecretaris heeft geen cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Wij lichten de gevolgen graag … Verder lezen

Onbelaste vergoedingen werknemers vanaf 2020 omhoog!

Werkgevers kunnen vanaf 2020 een hogere onbelaste vergoeding geven aan hun werknemers. De mogelijkheid voor een bedrijfsuitje of het kerstpakket worden daarmee ruimer. Wij informeren u graag nader. Huidige werkkostenregeling In de huidige werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geven ter grootte van 1,2% van het totale fiscale loon. Als meer wordt verstrekt … Verder lezen

Brexit: wees fiscaal voorbereid!

Het blijft onzeker hoe de Brexit gaat uitpakken, maar bent u fiscaal al voorbereid? De staatssecretaris van Financiën treft voor de fiscaliteit voorbereidingen voor een harde Brexit. Graag informeren wij u over de mogelijke gevolgen en het verzachtende beleid van de staatssecretaris. Harde Brexit en fiscaliteit Een harde Brexit (no deal) heeft ook fiscaal de … Verder lezen

Schenkingsvrijstelling eigen woning breed toepasbaar?!

Onlangs oordeelde de Rechtbank Gelderland de schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 ook kan worden toegepast op verbouwingskosten van vóór de schenkingsdatum. Deze zaak speelt in 2013 en de vraag is dan ook of deze uitspraak in hoger beroep stand houdt én of deze bredere toepassing ook in latere jaren kan worden toegepast. Toepassing schenkingsvrijstelling … Verder lezen

Herstructureren zonder overdrachtsbelasting?

Krijgt u binnenkort te maken met een overname, splitsing of een fusie, waarbij vastgoed een rol speelt, let dan goed op de gevolgen voor de overdrachtsbelasting. In twee recente rechtszaken speelde de vraag of herstructureren zonder overdrachtsbelasting mogelijk was. Daarbij is van belang of de voorgenomen herstructurering ingegeven is door zakelijke overwegingen. Of sprake is … Verder lezen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren