Structuur deels gelukt: zoon in box 3, vader in box 1

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een aantal zaken uitspraak gedaan over een structuur om belastingheffing te minimaliseren. De rechtbank oordeelt dat de structuur voor de zoon ‘slaagt’, terwijl de vader in box 1 wordt belast. Voor de rechtbank is van belang dat zoon niet betrokken is geweest bij het opzetten van de structuur en er … Verder lezen

Maak op tijd bezwaar tegen box 3-aanslag 2018!

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën ook de bezwaarschriften tegen de heffing van box 3 in 2018 als massaal bezwaar aangewezen. Op dit moment lopen ook al massaal bezwaarprocedures voor de heffing van box 3 in de jaren 2012 t/m 2017. De spaarrentes zijn immers laag, waardoor de heffing hoog is. Het aanwijzen als massaal … Verder lezen

Het UBO-register: blijft uw privacy gewaarborgd?!

Het wetsvoorstel voor het UBO-register is gepubliceerd en treedt per 2020 in werking. In het UBO-register worden de uiteindelijke aandeelhouders van vennootschappen en participanten van andere entiteiten gepubliceerd. Dit UBO-register wordt openbaar toegankelijk, waardoor iedereen kan zien van welke entiteiten u aandeelhouder/participant bent. Wij zetten uiteen hoe het precies zit.   Het UBO-register Op basis … Verder lezen

Bedrijfsopvolging: bezitseis per onderneming toetsen!

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde onlangs dat de bezitseis per onderneming moet worden getoetst. De bezitseis is een van de eisen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in schenk- en erfbelasting. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten maken het fiscaal gunstig om een onderneming over te dragen aan een volgende generatie. De uitspraak van de rechtbank verduidelijkt de voorwaarden van de regeling. Wij … Verder lezen

Betaal geen rente aan de Belastingdienst: doe aangifte of vraag voorlopige aanslag aan!

Voor particulieren en vennootschappen waarbij boekjaren gelijk lopen met kalenderjaren is het van belang om tijdig aangifte te doen of een voorlopige aanslag aan te vragen om belastingrente te voorkomen. Voor de vennootschapsbelasting is dit 8% en voor de inkomstenbelasting is dit 4%.  Indien u een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2018 met dagtekening  vóór … Verder lezen

Excessief lenen bij eigen vennootschap in de ban?!

Het wetsvoorstel over excessief lenen bij de eigen BV is in consultatie gegaan. Op basis van dit voorstel zou vanaf 1 januari 2022 belasting betaald moeten worden over schulden boven de € 500.000 aan de eigen BV. Schulden ten behoeve van de eigen woning worden uitgezonderd. Het uiteindelijke wetsvoorstel kan nog afwijken, maar we lichten … Verder lezen

DGA met minderheidsbelang: voorkom premies werknemersverzekeringen!

Het Hof Den Haag oordeelde onlangs dat een DGA met een minderheidsbelang geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is. De DGA was in dienstbetrekking bij zijn holding en niet bij de groepsmaatschappij volgens het hof. Geen dienstbetrekking betekent ook geen premies werknemersverzekeringen. De staatssecretaris heeft geen cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Wij lichten de gevolgen graag … Verder lezen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren