Afboeking slooppanden tot nihil mogelijk?

Bent u van plan panden te gaan slopen en er vervolgens nieuwbouw te plaatsen? In dat geval is het interessant om te bekijken in hoeverre de oude panden afgewaardeerd kunnen worden. In bepaalde gevallen is fiscaal volledige afwaardering van het slooppand mogelijk. In dit artikel schetsen wij de kaders voor afwaardering van slooppanden. Kostprijs nieuwbouw … Verder lezen

Aantrekkelijke regeling werknemersoptie bij start-ups en scale-ups

De staatssecretaris van Financiën gaat op Prinsjesdag 2020 komen met een aantrekkelijkere regeling voor het verstrekken van aandelenopties aan werknemers van start-ups en scale-ups. De huidige regeling, waarbij wordt aangesloten bij het moment van uitoefening van de optie kent knelpunten bij deze groep ondernemingen. Wij gaan in dit artikel hier nader op in. Huidige regeling … Verder lezen

Box 3-heffing buitensporig!

Afgelopen week heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het forfaitair rendement van 4% in box 3 niet haalbaar was voor belastingplichtigen voor de jaren 2013 en 2014, zonder daar risico voor te nemen. De vraag die voorlag bij de Hoge Raad, in één van de zes proefprocedures die in het kader van massaal bezwaar worden … Verder lezen

Structuur deels gelukt: zoon in box 3, vader in box 1

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een aantal zaken uitspraak gedaan over een structuur om belastingheffing te minimaliseren. De rechtbank oordeelt dat de structuur voor de zoon ‘slaagt’, terwijl de vader in box 1 wordt belast. Voor de rechtbank is van belang dat zoon niet betrokken is geweest bij het opzetten van de structuur en er … Verder lezen

Maak op tijd bezwaar tegen box 3-aanslag 2018!

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën ook de bezwaarschriften tegen de heffing van box 3 in 2018 als massaal bezwaar aangewezen. Op dit moment lopen ook al massaal bezwaarprocedures voor de heffing van box 3 in de jaren 2012 t/m 2017. De spaarrentes zijn immers laag, waardoor de heffing hoog is. Het aanwijzen als massaal … Verder lezen

Het UBO-register: blijft uw privacy gewaarborgd?!

Het wetsvoorstel voor het UBO-register is gepubliceerd en treedt per 2020 in werking. In het UBO-register worden de uiteindelijke aandeelhouders van vennootschappen en participanten van andere entiteiten gepubliceerd. Dit UBO-register wordt openbaar toegankelijk, waardoor iedereen kan zien van welke entiteiten u aandeelhouder/participant bent. Wij zetten uiteen hoe het precies zit.   Het UBO-register Op basis … Verder lezen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren