Verzoek teruggaaf buitenlandse BTW vóór 1 oktober!

Indien u in 2018 als ondernemer facturen heeft ontvangen met buitenlandse BTW, dan kan deze BTW worden teruggevraagd via de Nederlandse Belastingdienst. Een verzoek tot teruggave van buitenlandse BTW dient vóór 1 oktober te worden ingediend. Deadline 1 oktober Buitenlandse BTW kan sinds 1 januari 2010 worden teruggevraagd via de website van de Belastingdienst. De … Verder lezen

Diliana Dijkstra-Roemeling vertrekt bij C&B More

Per 1 september 2019 gaat belastingadviseur Diliana Dijkstra-Roemeling C&B More verlaten. Diliana is ruim 5 jaar in dienst van C&B More en gaat een nieuwe uitdaging aan door het openen van een restaurant in Zweden.   Het is jammer dat Diliana ons gaat verlaten. Deze nieuwe stap in de carrière van Diliana is haar van … Verder lezen

Vormt bouwtoezicht bij schepen een vaste inrichting?

De Hoge Raad oordeelt dat toezicht houden bij de bouwwerkzaamheden van een schip in Zuid-Korea niet als een vaste inrichting kwalificeert. Deze werkzaamheden moeten in dit geval in Nederland worden belast. Hoewel in het belastingverdrag tussen Nederland en Zuid-Korea een specifieke bepaling is opgenomen voor dit soort toezichthoudende werkzaamheden, is die bepaling volgens de Hoge … Verder lezen

Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling: geen € 2.400-grens!

Onlangs tikte de Hoge Raad de Belastingdienst op de vingers over de gebruikelijkheidstoets in de werkkostenregeling. Boven hun doelmatigheidsgrens van € 2.400 zijn onder de eindheffing aangewezen loonbestanddelen ongebruikelijk, aldus de Belastingdienst. De Hoge Raad gaat hier niet in mee en oordeelt dat de ongebruikelijkheid moet worden aangetoond. Welke impact heeft deze uitspraak?   Hoe … Verder lezen

Verlenging elementen tonnageregeling door EU goedgekeurd

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor drie elementen in de Nederlandse tonnagebelastingregeling tot 31 december 2028. Deze elementen zijn in aanvulling op de tonnageregeling, zoals die binnen de Europese Unie onder de staatssteunregels is toegestaan. Deze maatregelen zijn in 2009 en 2010 voor 10 jaar goedgekeurd en nu dus opnieuw. Echter, er moeten wel … Verder lezen

Geen omzetbelasting bij sale-lease-back vastgoed

Bij de overdracht van vastgoed speelt regelmatig de vraag of daarbij ook omzetbelasting verschuldigd is. Dit speelt bijvoorbeeld wanneer de herzieningstermijn van 10 jaar voor de btw nog niet verstreken is. Als sprake is van een zogenoemde ‘overgang van algemeenheid van goederen’, is de transactie van btw vrijgesteld. Recent is een uitspraak van het Hof … Verder lezen

Afboeking slooppanden tot nihil mogelijk?

Bent u van plan panden te gaan slopen en er vervolgens nieuwbouw te plaatsen? In dat geval is het interessant om te bekijken in hoeverre de oude panden afgewaardeerd kunnen worden. In bepaalde gevallen is fiscaal volledige afwaardering van het slooppand mogelijk. In dit artikel schetsen wij de kaders voor afwaardering van slooppanden. Kostprijs nieuwbouw … Verder lezen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren