Innovatiebox: bespaar belasting met innovatie!

Bent u bezig met innovatieve ontwikkelingen in uw onderneming? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de innovatiebox en dat betekent belasting besparen! Vooral bij technologische ontwikkelingen, software, geneesmiddelen en kwekersrechten/gewasbescherming moet u aan de innovatiebox denken. Hoe u de innovatiebox toepast, de voorwaarden voor de innovatiebox, de grootte van het belastingvoordeel, de nexus-breuk en … Verder lezen

Kan belasting worden voorkomen bij het uitponden van onroerend goed?

Uitstel van belastingheffing door middel van een herinvesteringsreserve (HIR) is bij het uitponden van onroerend goed niet mogelijk, aldus het Hof Arnhem-Leeuwarden. Geldt dit voor alle gevallen? Wanneer kan een HIR worden gebruikt? Wanneer is sprake van het uitponden van onroerend goed? Wij lichten de recente uitspraak graag toe en geven deze context. De herinvesteringsreserve: … Verder lezen

Bedrijfsopvolging met vastgoedonderneming

Is er bij u sprake van exploitatie van vastgoed en denkt u aan bedrijfsopvolging? De cruciale vraag is dan of sprake is van een onderneming. Bij een onderneming kunnen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten worden toegepast, die een fiscaal gunstige overdracht van de onderneming mogelijk maken. Het Hof Den Haag oordeelde onlangs in een rechtszaak dat de exploitatie … Verder lezen

Juridische fusie voor de overdrachtsbelasting niet zakelijk

Wilt u vennootschappen gaan splitsen of fuseren, laat dan de fiscale gevolgen goed beoordelen. In een recente casus gaat het mis voor de overdrachtsbelasting. Bij een juridische fusie is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, indien sprake is van zakelijke overwegingen. Of sprake is van zakelijke overwegingen moet feitelijk worden beoordeeld, maar is niet altijd eenduidig. Hoe kunt … Verder lezen

DGA waarborg uw privacy!

Het UBO(Ultimate Beneficial Owner)-register zal niet lang meer op zich laten wachten. Is uw privacy als DGA dan voldoende gewaarborgd? Wij zetten de ontwikkeling en de gevolgen kort op een rij.

Heeft u vererving oudedagsverplichting goed geregeld?

Met de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (per 1 april 2017) hebben veel DGA’s gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting (ODV). De wetgeving en de uitlatingen van de staatssecretaris wat er moet zijn geregeld bij overlijden van de DGA is onduidelijk. Als de DGA wil dat de ODV na zijn overlijden vererft aan … Verder lezen

Betaal geen rente aan de Belastingdienst: doe aangifte of vraag voorlopige aanslag aan!

Voor particulieren en vennootschappen waarbij boekjaren gelijk lopen met kalenderjaren is het van belang om tijdig aangifte te doen of een voorlopige aanslag aan te vragen om belastingrente te voorkomen. Voor de vennootschapsbelasting is dit 8% en voor de inkomstenbelasting is dit 4%.  Indien u een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2017 met dagtekening  vóór … Verder lezen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren